Afdækning af behov og symptomer - For ansatte uden for RegionH

Beskrivelse:

Målgruppe: Sygeplejersker

Dette kursus består af e-læring og en workshop, hvor du og dine kolleger arbejder med afdækning af patientens behov og symptomer.

I e-læringen bliver palliation som begreb defineret og beskrevet. Dernæst bliver centrale emner inden for palliation gennemgået. Der er fokus på, hvordan du anvender spørgsmål til patienten på systematisk og struktureret vis. I tillæg også, hvordan du prioriterer og afhjælper symptomer samt kommunikerer med patienten og evt. pårørende om dette.

Til sidst præsenteres en case, hvor du arbejder med symptomatologi (afdækning af symptomer) og kommunikation. Casen beskriver en patient med KOL og fokuserer på tre almengældende symptomer, som let bliver overset og som i samspil kan være komplekse: Fatigue, angst og obstipation.

E-læringen er tilrettelagt sådan, at den enkelte sygeplejerske sidder alene og fordyber sig i modulet. Workshoppen er tilrettelagt til fælles refleksion over egen praksis sammen med kolleger og indeholder en række konkrete spørgsmål til casen. Der er en guide til workshoppen i den tilhørende håndbog.

Varighed
I skal afsætte 30 minutter til gennemgang af e-læringen
I skal afsætte 60 minutter til workshoppen

Her finder du
- en vejledende håndbog (pdf)

Sådan gør du
1) Sæt Afdækning af behov og symptomer på dagsordenen til et personalemøde
2) Du beder deltagerne gennemgå e-læringen som forberedelse til workshoppen, de skal afsætte ca. 30 minutter hertil
3) Tjek pc, netadgang og projektor i mødelokalet
4) Klik på linket og arbejd med e-læringen på et personalemøde
5) Faciliter spørgsmål og handlemuligheder i personalegruppen (se håndbog for tips)

Det digitale læringsmodul er udarbejdet med fokus på fleksibel anvendelse og tager højde for skiftende vagter og personalesammensætning.

Betaling
Materialet er uden beregning for ansatte af Region Hovedstaden, ansatte i kommunerne i Region Hovedstaden og ansatte på uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden.

For øvrige er der to priser:
Hospitalsafdeling/plejecenter: 3.000,-
Hele kommunen eller et helt hospital: 20.000,-

Betaling giver brugsret til modulet. Se mere om Øvrige vilkår under Mere information i højre side af skærmen. Vil du vide mere? Kontakt specialkonsulent Anne Kofod for yderligere information.


Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Pia Rigborg Falk Sjelle
29412962
psje0004@regionh.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Anne Kofod
38669875
akof0015@regionh.dk

Mere information

 
 Holdnr 
TR-lnie0471-2017-01

 


© Plan2learn 3.9