Temadag om diabetes, pleje og behandling

Pris:

950,- DKK
Der vil være fuld forplejning på temadagen

Beskrivelse:

Temadagen henvender sig til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, fortrinsvis i primærsektoren.

Forudsætninger

For at få mest ud af kurset forventes det at du varetager selvstændige opgaver indenfor diabetesområdet.

Formål

Kurset har til formål at udbrede basal viden om diabetes, herunder tidlig opsporing og behandling af en voksende gruppe mennesker med type 2-diabetes. Med afsæt i en praksisnær tilgang, sigter kurset desuden at øge deltagernes viden og praktiske færdigheder i forskellige behandlingsformer, med særlig fokus på insulinbehandling og håndtering af denne.

Kurset har desuden til formål at nuancere, øge forståelse og interesse for den psykosociale betydning, som diabetes har for det enkelte menneske med såvel type 1 som type 2-diabetes.

Hvad består kurset af?

Temadagen tager sit afsæt i den nyeste evidensbaserede viden og vil være en kombination af oplæg, casebaserede diskussioner med udgangspunkt i interaktive læringsmetoder. Undervisningen varetages af diabetessygeplejersker med stor erfaring indenfor diabetes og undervisning.

Udbytte af kurset

  • Opdateret viden, nye færdigheder og redskaber til at yde og håndtere diabetes pleje, behandling og komplikationer i daglig praksis.

  • Viden og færdigheder i insulinbehandling, injektionsteknik og blodglukosemålinger

  • Øget forståelse for forskellige aspekter, der kan påvirker blodglukose niveauet og i det kliniske arbejde bidrage til at løse problemer, der relaterer sig til disse påvirkninger (motion, mad, alkohol, medicin, psykiske reaktioner, stress mm.)

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Anette Vibeke Laursen
30913326
alau0102@regionh.dk
 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads 
SDCC-ALAU0102-2018-01
05-03-2018
08:30 til 15:30Steno Diabetes Center Copen...
05-02-2018 08:30
12-02-2018 08:30
0 ud af 20
SDCC-ALAU0102-2018-02
19-11-2018
08:30 til 15:30Steno Diabetes Center Copen...
19-10-2018 08:30
29-10-2018 08:30
0 ud af 20
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

 


© Plan2learn 3.8.12.11