1-dags-vedligehold - Hospitalspraktik

Pris:

0,- DKK

Beskrivelse:

Den vedligeholdende hospitalspraktik har til formål at styrke samarbejdet mellem det præhospitale personale og de enkelte afdelinger/afsnit, samt give paramedicineren/ambulancebehandleren indblik i de pågældende afdelinger/afsnits daglige arbejde.

Hospitalspraktikken afvikles på relevante afdelinger, der giver mulighed for, at paramedicineren/ambulancebehandleren kan nå de beskrevne læringsmål.

Afdelingerne, hvor hospitals praktikken afholdes, veksler fra år til år således, at paramedicineren/ambulancebehandleren over en 5-årig periode, er i praktik på fem forskellige afdelinger.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Charlotte Helene Friis Jensen
38669747
cjen0346@regionh.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Jette Slott
38 66 96 12
jjak0044@regionh.dk
 
 Holdnr 
TR-CJEN0346-01

 


© Plan2learn 3.8.12.11