Simulationskursus - Akutmodtagelse og Traumevurdering for øre-næse-halslæger

Beskrivelse:

Velkommen til CAMES RH - simulationscenter

Subtitel: Den første halve time 

Kurset er rettet mod yngre øre-næse-halslæger.  Der undervises i teknikker til evaluering af traumepatienter efter ABCD principper samt håndgreb og tiltag relevante for håndteringen af hoved-halskirurgiske traumepatienter. 

 Kurset består af en række forlæsninger og hands-on træning i specifikke cases med simulerede patienter - superviseret af speciallæger i hoved og halskirurgi. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. Som materiale til kurset findes en lokal vejledning i traumehåndtering der tilsendes (pdf) før kurset. 

Simulation:

 "Man øver sig før man udfører procedurer på patienter". Denne simple vision forsøger Simulationscenter Rigshospitalet at leve op til ved at tilbyde hands-on træning i et stigende antal kliniske procedurer på fantomer, virtual-reality simulatorer og levende grise. Simulations-baseret træning kan ikke erstatte den traditionelle mesterlære, men skabe trænede novicer, der er optimalt forberedte til at udføre superviserede procedurer på patienter. Dette betyder hurtigere, billigere og sikrere uddannelse og patientbehandling. 

Klik her for at se vores præsentationsvideo

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Ved fejlmeddelelse eller log-in problemer kontakt KURSUSPORTALENS HOTLINE på: kursusportalenhotline.center-for-hr@regionh.dk
Ved øvrige spørgsmål henvendelse til: CAMES-RH Simulationscenter
Email: camesrhsim.center-for-hr@regionh.dk
Telefon: 6171 5778
 
Antal hold fundet: 0

 


© Plan2learn 3.8.20